UNITAT SEGURETAT CIUTADANA I POLICIA DE PROXIMITAT

És el conjunt de tasques directament relacionades amb la protecció dels drets i llibertats ciutadanes. La seguretat s’identifica en un entorn pacífic on la ciutadania pot conviure democràticament, perquè són respectats el seus drets, llibertats i béns. Per la seva banda, la policia de proximitat permet un millor coneixement del territori i de les característiques socials de l’entorn amb la finalitat de donar una resposta mes àgil als problemes que es puguin plantejar a la nostra població.

SEGURETAT CIUTADANA

 • Garantim, amb caràcter preventiu, una presència continuada i efectiva de la Policia Local, combinant la presència a peu i amb vehicle.
 • En cas de situació greu al nucli urbà que requereixi intervencions d’urgència, ens comprometem a una actuació policial immediata i adequada en un termini mínim de temps.
 • Per tal de preservar un entorn pacífic de conveniència i protegir el conjunt de ciutadans, destinem efectius policials a festes, actes lúdics, concentracions o esdeveniments que, per les seves característiques o potencials riscos, fan aconsellable aquesta presència policial.
 • A partir de les denúncies presentades, elaborem un mapa delinqüencia per tal d’optimitzar el conjunt d’actuacions preventives de la policia a la població.

POLICIA DE PROXIMITAT

 • El servei de policia de proximitat assegura la presència de policies de proximitat als mercats setmanals dels dilluns i dimecres als matins, i a les zones comercials de la població. Així com durant el curs escolar, a les entrades i sortides dels centres escolars, prestant especial atenció a l’IES.
 • Amb la finalitat d’oferir un accés mes fàcil i còmode, els ciutadans poden fer denúncies en temes de furts, trànsit o de civisme a través dels policies de barri i en el mateix lloc dels fets. (a través d’actes i formularis)
 • Assíduament, realitzem entrevistes i reunions amb centres cívics, escoles, associacions de veïns, llars d’avis o representants de comerços. La finalitat de les trobades és l’intercanvi d’informació per tal d’assessorar els ciutadans en temes de seguretat ciutadana o de policia administrativa, i el recull de les inquietuds dels ciutadans per tal de planificar els serveis més adients i informar del resultat de les actuacions.
 • Quan som requerits per a una entrevista personal, ens posem en contacte, en el domicili o en qualsevol moment, són atesos.
 • En determinats centres escolars destinem agents per regular el trànsit en hores d’entrada i sortida, en funció de les següents prioritats: seguretat per als infants, ubicació de l’escola o problemàtica viària que es pugui presentar.
 • Traslladarem informe de totes les incidències observades als serveis municipals competents per a la seva resolució.

PREVENCIÓ, CIVISME i EDUCACIÓ VIÀRIA

 • Impulsem campanyes per sensibilitzar i informar els ciutadans.
 • Realitzem xerrades informatives en centres escolars, gent gran, comerciants i empresaris o a altres institucions a demanda dels seus responsables. Aquestes xerrades són impartides per personal qualificat.
 • Posem a disposició de les escoles de la ciutat un programa d’educació viària i s’imparteixen classes a més de 1500 alumnes, segons les peticions, en tots els centres escolars de la població.
 • Realitzem controls setmanals en zones d’oci i concentració nocturn a la població per mantenir la seguretat i convivència ciutadana.

Els compromisos de la Policia Local

És el conjunt d’actuacions de la policia que tenen com a finalitat la protecció o auxili directe al ciutadà.

És el conjunt de tasques directament relacionades amb la protecció dels drets i llibertats ciutadanes.

És el conjunt d’actuacions policials que pretenen donar compliment a la normativa administrativa local, autonòmica o estatal, evitant o denunciant la comissió de fets que puguin comportar molèsties, perills o perjudicis a la resta de ciutadans.

El control i la regulació del trànsit, i el control de vehicles i conductors és una de les eines bàsiques per afavorir l’ordre i la seguretat a la via pública, tant per a vehicles com per a vianants, i per afavorir la mobilitat de la ciutadania i el transport públic.