UNITAT DE POLICIA ADMINISTRATIVA I MEDI AMBIENT

És el conjunt d’actuacions policials que pretenen donar compliment a la normativa administrativa local, autonòmica o estatal, evitant o denunciant la comissió de fets que puguin comportar molèsties, perills o perjudicis a la resta de ciutadans. Inclouen activitats com el control de sorolls, compliment d’horaris en establiments, aforament en locals, control de gossos, medi ambient (residus sòlids, vehicles abandonats, etc…) activitats econòmiques perilloses o il·legals… Aquestes actuacions pretenen garantir la convivència i contribuir al manteniment i millora de la qualitat de vida ciutadana.

  • Ens traslladem a demanda del ciutadà al lloc on siguem requerits per tal de comprovar i denunciar, si cal, les infraccions relacionades amb l’incompliment de les normatives administratives.
  • Planifiquem i realitzem anualment, amb criteris d’estacionalitat o d’especial sensibilitat ciutadana, una sèrie de actuacions i campanyes de sensibilització i control relacionades amb diferents aspectes de la tasca de policia administrativa. Aquestes campanyes es fan de forma coordinada amb altres serveis tècnics municipals o autonòmics.

MEDI AMBIENT

  • Servei destinat a la prevenció i/o correcció de fets i conductes inadequats o prohibits a les zones forestals, parcs públics i en altres zones verde

Els compromisos de la Policia Local

És el conjunt d’actuacions de la policia que tenen com a finalitat la protecció o auxili directe al ciutadà.

És el conjunt de tasques directament relacionades amb la protecció dels drets i llibertats ciutadanes.

És el conjunt d’actuacions policials que pretenen donar compliment a la normativa administrativa local, autonòmica o estatal, evitant o denunciant la comissió de fets que puguin comportar molèsties, perills o perjudicis a la resta de ciutadans.

El control i la regulació del trànsit, i el control de vehicles i conductors és una de les eines bàsiques per afavorir l’ordre i la seguretat a la via pública, tant per a vehicles com per a vianants, i per afavorir la mobilitat de la ciutadania i el transport públic.