UNITAT DE POLICIA DE TRÀNSIT I SEGURETAT VIÀRIA

El control i la regulació del trànsit, i el control de vehicles i conductors és una de les eines bàsiques per afavorir l’ordre i la seguretat a la via pública, tant per a vehicles com per a vianants, i per afavorir la mobilitat de la ciutadania i el transport públic. Les intervencions en aquest àmbit són de caràcter assistencial, sancionador i, sobretot, preventiu.

  • En cas d’accident greu en el nucli urbà acudim de forma immediata, per tal de prestar assistència a les víctimes, protegir la resta d’usuaris i restablir el trànsit el més aviat possible. Informem les persones interessades respecte a les gestions administratives que cal realitzar.
  • Investiguem les causes dels accidents de trànsit mitjançant personal especialitzat amb dades objectives que permetin l’esclariment dels fets. Informem les parts afectades sobre les dades bàsiques de l’accident i els orientem sobre els tràmits que cal realitzar.
  • Disposem d’un servei privat de retirada de vehicles. Retirem qualsevol vehicle des del moment de la trucada, en cas que alguna persona comuniqui que aquest vehicle obstaculitza la circulació de vehicles o vianants.
  • Realitzem un mínim de 70 controls anuals de trànsit en diferents horaris i llocs de la ciutat. Controlem el compliment de la normativa de trànsit: velocitat, contaminació acústica, elements de seguretat (casc, cinturó, etc.), infraccions dinàmiques (stops, semàfors, etc.), documentació de conductors i vehicles (permís de conducció, assegurança, ITV, etc.) i conducció sota els efectes de begudes alcohòliques o drogues. Anualment s’elabora un calendari per tal que les actuacions puguin respondre a una planificació i es prioritzin d’acord amb les necessitats de seguretat viària i amb les característiques de la via publica.

SEGURETAT VIÀRIA

  • Són aquells serveis la finalitat dels quals és facilitar el desenvolupament normal del trànsit mitjançant l’ordenació i la regulació dels moviments i dels estacionaments dels vehicles.

Els compromisos de la Policia Local

És el conjunt d’actuacions de la policia que tenen com a finalitat la protecció o auxili directe al ciutadà.

És el conjunt de tasques directament relacionades amb la protecció dels drets i llibertats ciutadanes.

És el conjunt d’actuacions policials que pretenen donar compliment a la normativa administrativa local, autonòmica o estatal, evitant o denunciant la comissió de fets que puguin comportar molèsties, perills o perjudicis a la resta de ciutadans.

El control i la regulació del trànsit, i el control de vehicles i conductors és una de les eines bàsiques per afavorir l’ordre i la seguretat a la via pública, tant per a vehicles com per a vianants, i per afavorir la mobilitat de la ciutadania i el transport públic.