Xerrades de mobilitat segura per a la gent gran de Parets

1131

Identificar els canvis personals i de l’entorn que afecten la gent gran, conèixer, acceptar i autoprotegir-se en funció de l’estat psicofísic i conscienciar-los que són un referent en la mobilitat segura per als petits que els acompanyen, són alguns dels objectius de les xerrades sobre mobilitat segura adreçades a la gent gran del municipi que la Policia Local impartirà durant els pròxims dies.

Durant les xerrades es faran propostes didàctiques vinculades al treball dels diferents continguts, bàsicament sobre les actituds de les persones grans com a vianants. Seran sessions dinàmiques i participatives amb pluges d’idees, converses guiades i debats en grup.

Les classes es faran el dilluns 1 d’abril, al Casal de Ca n’Oms, el 2 d’abril a l’Asoveen i el dimecres 4 d’abril al Casal Sant Jordi. Totes les sessions començaran a les 17.30 h.