Diàleg per a la convivència

1380

Si voleu promoure la convivència al vostre municipi us recomanem apostar per la mediació ciutadana. Es tracta d’una eina per abordar el conflicte mitjançant el diàleg i el respecte amb el suport del mediador o mediadora, un professional imparcial que acompanyarà les parts implicades per tal de trobar un acord satisfactori. La mediació és voluntària, confidencial, neutral i gratuïta.

La Diputació de Barcelona, a través del Servei Itinerant de Mediació Ciutadana (SIMC) ofereix:

. Suport a les persones que us hagin sol·licitat ajuda per tal de gestionar desavinences o conflictes en diferents àmbits.

. Activitats informatives, de sensibilització i formació sobre la mediació i la cultura del diàleg.

Ho podeu demanar mitjançant el Catàleg de Serveis de la Diputació de Barcelona o posar-vos en contacte a:

Servei Itinerant de Mediació Ciutadana (SIMC)

Tel.: 93 402 27 13

A/e: spacpc.mediacio@diba.cat