Sistemes de retenció infantil.

1619
Avisos

Els menors amb una alçada igual o inferior a 135 cm han de seure obligatòriament als seients del darrere del vehicle i han d’utilitzar sempre un sistema de retenció infantil (SRI) homologat i adaptat a la seva talla i pes. Aquest sistema s’ha d’instal·lar d’acord amb les instruccions del fabricant i tenint en compte el tipus de vehicle.

L’elecció del sistema de seguretat i la seva correcta instal·lació són dos factors clau per a la protecció de l’infant al cotxe. Assegureu-vos que està ben ancorat al vehicle i que el nen està ben col·locat i subjectat. Adapteu el sistema al creixement progressiu del menor.

Fins als 150 cm és recomanable que els menors continuïn fent servir un sistema de retenció infantil.

Fins als 150 cm és recomanable que els menors continuïn fent servir un sistema de retenció infantil. Trieu el més convenient sempre en relació amb el pes i l’alçada de l’infant, mai per la seva edat. Assegureu-vos que el sistema està homologat i que porta el distintiu o etiqueta corresponent.

Sempre és recomanable instal·lar el sistema a la part central dels seients del darrere per evitar els efectes d’un impacte lateral o frontolateral.