Activació FASE PREALERTA PER INUNCAT

1070

                                                            

I-52953_INICI- – NOACTIVAT_INUNCAT_201703241232

(cliqueu per més informació  a dalt)

COMUNICAT DE SITUACIÓ DE PREALERTA DE L’INUNCAT

Es comunica que en base a les previsions meteorològiques emeses pel ServeiMeteorològic de Catalunya i a les afectacions que es preveu que se’n puguin derivar,correspon posar el Pla especial d’emergències per inundacions a Catalunya (INUNCAT) en fase de Prealerta.

A partir de les 13 hores d’avui i durant tot el dia d’avui es preveu acumulació de pluja al quadrant Nord-Est del país. Es preveu que se superi el llindar de100mm/24h. La distribució geogràfica del fenomen es preveu de caràcter local.

A partir de les 19 hores d’avui es preveu intensitat de pluja al litoral i prelitoral central, que s’anirà estenent cap al litoral i prelitoral nord fins al matí de demà dissabte. Es preveu que se superi el llindar de 20mm/30minuts. La distribució geogràfica del fenomen es preveu de caràcter local. Les precipitacions aniran acompanyades de tempesta, calamarsa o pedra petita. No es descarta que localment es produeixin fenòmens de temps sever.

A partir de les 19 hores d’avui es preveu també un episodi d’estat de la mar al litoral de Girona que s’anirà estenent al litoral central i es preveu que s’allargui fins la tarda de demà dissabte. Es preveu que se superi el llindar d’onades de 2,5 metres (maregassa). La distribució geogràfica del fenomen es preveu de caràcter extens. A partir de la matinada d’avui hi haurà notable mar de fons de component est.

Podeu consultar les actuacions a fer, els consells i les recomanacions municipals vinculades a l’INUNCAT a http://interior.gencat.cat/inundacions

Aquest avís ja s’ha fet arribar als grups actuants.

La situació de risc contemplada en aquest comunicat es donarà per finalitzada,sense necessitat d’una comunicació de tancament per part del CECAT, un cop acabiel període meteorològic especificat; sempre i quan no s’actualitzi la informació amb una nova comunicació.

Cal recordar que la situació de Prealerta no comporta l’activació del pla INUNCAT.

Si el vostre municipi disposa de xarxa RESCAT recordeu de tenir connectat el Terminal.

Barcelona, divendres 24 març 2017  12:00h

CECAT-Centre de Coordinació operativa de Catalunya

cecat@gencat.cat        www.gencat.cat/emergencies            @emergenciescat