POLICIA LOCAL PARETS

Policia Local de Parets

La Policia Local de Parets és un institut armat de naturalesa civil amb estructura i organització jerarquitzada, format per 28 funcionaris; un inspector, dos sergents, 4 caporals i vint-i-un agents, i dos auxiliars administratius. A més, s’han incorporat dos agents de mobilitat mitjançant Plans d’Ocupació Local.

El servei de policia com a organització formada per un conjunt de professionals, amb una estructura i unes directrius de gestió, adreçades a prestar el millor servei possible, adapta els seus recursos, les seves capacitats i els seus instruments de gestió a les noves demandes socials per assolir uns resultats de qualitat exigibles a tot servei públic d’aquestes característiques.