Noves campanyes de seguretat.

1168

La Policia Local de Parets del Vallès endega, durant aquest 2017, un seguit de campanyes informatives i preventives, amb l’objectiu de vetllar per la seguretat ciutadana.

La primera es desenvoluparà durant el mes de febrer i consistirà en controls sobre la utilització correcta dels cinturons de seguretat i de les cadires i sistemes de retenció infantil. L’objectiu d’aquesta acció és consolidar l’hàbit entre els infants de la necessitat d’anar sempre cordats al cotxe i conscienciar les famílies de la necessitat de cordar sempre els nens i nenes als vehicles.

Els agents se situaran als accessos de les escoles del municipi, en els horaris d’entrada i sortida dels centres, per informar els conductors de les normes i la correcta utilització d’aquests sistemes. També els lliuraran tríptics amb consells incidint en la importància de la protecció dels petits que viatgen en un cotxe.

Durant l’any, també es duran a terme diferents accions com ara reforçar les inspeccions de les condicions dels conductors i vehicles de transport escolar, controls d’adequació de sorolls de ciclomotors i motocicletes, o control dels espais d’aparcament de càrrega i descàrrega o els destinats a persones amb mobilitat reduïda, entre d’altres.

Com és habitual, la Policia Local continuarà vetllant per la seguretat a la vila amb controls regulars dels nivells d’alcoholèmia dels conductors, revisarà la documentació dels vehicles per tal de garantir que estigui vigent i correcta, i es sancionaran els comportaments incívics o que posin en perill els béns o les persones.

Aquestes accions formen part dels objectius establerts al Pla d’Acció Municipal –PAM– per tal de reforçar les campanyes de seguretat viària al municipi.

D’altra banda, el Centre de Recursos Empresarials La Marineta va acollir, ahir dimarts, una reunió de comandaments dels cossos de Mossos d’Esquadra i policies locals del Vallès Oriental, amb l’objectiu de coordinar estratègies en matèria de seguretat i prevenir possibles fets delictius a la comarca.

Càpsules de seguretat a RAP107

Coincidint amb la posada en marxa de les campanyes, l’emissora municipal RAP107 emetrà, de manera periòdica, càpsules de seguretat amb l’objectiu de donar consells,  tractar temes relacionats amb la seguretat o per explicar com fer certs tràmits i serveis relacionats amb la Policia Local.