Parets és … seguretat

1212

Aquest és l’especial monogràfic de la policia local de Parets i el cos de Protecció Civil